יהדות בולגריה - מלחמת העולם השניה

 טיול עם רכב מרצדס ונהג 08.11.17 עד 15.11.17

טיול בולגריה 2016 , 22.05-29.05